Aktuality

Stránka 1 z 12  > >>

Datum vložení: 16.05.2016

Zástupkyně MAS Ploština, z.s. se na začátku května zúčastnila studijně poznávací cesty do Europarlamentu ve Štrasburku. S ostatními účastníky této cesty navštívili Radu Evropy, Evropský parlament, tribunu na zasedání Evropského parlamentu a také vyhlášenou vinnou stezku Riquewihr. V Evropském parlamentu proběhla beseda s JUDr. Stanislavem Polčákem.

 

Dne 30. března 2016 byla odeslána. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ploština pro období 2014-2020.

 

Strategie představuje střednědobý ucelený strategický dokument platný do 31. 12. 2023, který je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech a vytváření sítí. Realizace projektů, které budou v souladu s touto strategií, povede ke zlepšení kvality života, posílení ekonomické stability území a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví dané oblasti, a to za respektování principů udržitelného rozvoje a principů implementace strategie MAS Ploština.

 

Strategie je tedy hlavním nástrojem pro podporu rozvoje území MAS Ploština v daném programovém období EU a pro uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). SCLLD bude implementováno prostřednictvím 4 operačních programů: Program rozvoje venkova, Integrovaný regionální operační program, Operační program zaměstnanost a Operační program životní prostředí.

Datum vložení: 04.04.2016

Valná hromada, která se konala dne 23.3.2016, schválila Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ploština pro období 2014 – 2020, která je stěžejním dokumentem pro čerpání dotací v novém programovém období prostřednictvím MAS. Finální verzi strategie naleznete zde.

 

 

Pracovníci MAS Ploština, z. s. ke konci měsíce března podala svou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje k zhodnocení a schválení na Ministerstvo pro místní rozvoj. Po schválení této strategie bude moci MAS vyhlašovat první výzvy.

Datum vložení: 02.04.2016

Na základě rozhodnutí Valné hromady ze dne 23.3.2016 oznamujeme, že MAS Ploština, z.s. přijala 2 nové členy do skupiny Podnikatelé a zemědělci a Občanská sdružení a spolky:

Mgr. Zdeněk Miklas - soukromý zemědělec

Klub lyžařů Valašské Klobouky zastoupený panem Karlem Lysákem

Datum vložení: 23.03.2016

Na květnou neděli 20. března se uskutečnil již druhý ročník jarmarku na EnviCentru. I přes chladné počasí přišlo na tuto akci mnoho návštěvníků z blízkého okolí.
Bylo se na co dívat a také byla možnost si koupit mnoho dobrot a nebo výrobky s označením Pravé Valašské. V dílničkách si návštěvníci vyzkoušeli malovaní vajíček, pletení tatarů, či paličkování. 

 

Datum vložení: 15.03.2016
Datum vložení: 22.11.2015

Dne 18.11.2015 se na EnviCentru Pro krajinu ve Vysokém Poli konala certifikační komise regionální ochranné známky PRAVÉ VALAŠSKÉ. Za naši MAS byla certifikována paní Petra Novosadová, která ručně vyrábí svíčka a mýdla z kozího mléka a bylinek z Valašska.

 

Datum vložení: 29.05.2015
V rámci přehraniční spolupráce mezi MAS Ploština a MAS Vršatec jsme vytvořili analýzu území obou MAS, která bude v následujícím programovém období sloužit jako podklad pro následnou přeshraniční spolupráci mezi MAS, podnikateli či neziskovými organizacemi.
Tuto spolupráci s názvem "Společně 2014-2020" jsme vytvořili díky FONDU MIKROPROJEKTŮ Regionu Bílé Karpaty

Analýza území obou MAS je zde volně ke stažení.

Datum vložení: 29.05.2015

Dne 28. května se v Kulturním domě ve Štítné nad Vláří uskutečnilo jednání Valné hromady MAS Ploština, z. s.

 

 

Zápis z jednání Valné hromady je zde ke stažení. 

Datum vložení: 25.05.2015

Výzva


k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory - OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie


Zakázka: "Kompostujeme na území MAS Ploština"


Výzva ke stažení: zde


Datum vyvěšení: 25.5.2015

Stránka 1 z 12  Další >>